Czym jest start upStartup co to jest

Startupy co to jest? “Startup” to słowo, które w ostatnich latach można coraz częściej usłyszeć nomenklaturze ogólnie pojętego biznesu. Choć wywodzi się ono z języka angielskiego, to w języku polskim również zagościło już na stałe. Jednak co dokładnie oznacza? Co to jest startup?

Startup definicja

Co to jest startup? Nie istnieje żadna ogólnie przyjęta definicja tego pojęcia. “Startupem” ogólnie nazywamy firmę. Wszystkie próby zdefiniowania startupu można sprowadzić do kilku wspólnych cech. Startup definicja to przede wszystkim:

  • wykorzystywanie przez firmę nowoczesnych technologii,
  • krótki okres działalności (zwykle do 5 lat),
  • poszukiwanie lub też posiadanie rentownego modelu biznesowego,
  • działalność w warunkach stosunkowo wysokiego ryzyka,
  • szybki wzrost.

Małe przedsiębiorstwo definicja

Jako, że startupy najczęściej należą do małych przedsiębiorstw, to warto przytoczyć definicję. Małe przedsiębiorstwo definicja: “Małym przedsiębiorstwem nazywa się firmę, która posiada nie więcej niż 50 pracowników nie większy roczny obór niż 10 milionów euro.” Startupy to z reguły małe przedsiębiorstwa, dlatego ta definicja jest najważniejsza ich kontekście, jednak zdarzają się również większe przedsiębiorstwa, które można nazwać startupem.

Średnie przedsiębiorstwo definicja

Startupy rzadziej kwalifikują się do średnich przedsiębiorstw, ale takie przypadki również jednak się zdarzają – zwykle w przypadku starszych startupów. Średnie przedsiębiorstwo definicja: ” Średnim przedsiębiorstwem nazwa się firmę, która posiada nie więcej niż 250 pracownik obrót roczny nie większy niż 50 milionów euro.”

Lean Startup co to takiego i dlaczego warto

Lean startup to nowatorska metoda prowadzenia działalności wynaleziona przez Erica Riesa z Doliny Krzemowej. Jego startup IMVU odniósł sukces właśnie dzięki tej metodzie. Na czym ona polega? Lean startup to tzw. iteracyjny model biznesowy, który zakłada strategii działania wyłącznie na najbliższą przyszłość. Może być to okres kilku tygodni, miesiąc czy kilka miesięcy. Dzięki takiemu założeniu przedsiębiorstwo może dostosowywać swoje działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. W prowadzeniu biznesu tą metodą można wymienić następujące kroki:

  • określenie założeń dotyczących reakcji na produkt,
  • stworzenie jego pierwszej wersji i weryfikacja zakładanych założeń,
  • analiza reakcji na  produkt i badanie rynku,
  • wnioski, modyfikacja produktu,
  • ewentualna zmiana strategii firmy.

W kontekście tej formy działalności interesującym słowem jest “deadline”. Deadline po polsku oznacza “ostateczny termin”. Podczas kolejnych iteracji deadline pojawia się praktycznie zawsze na jej końcu.

Dlaczego warto przyjąć tą strategie? Przede wszystkim pozwala ograniczyć ryzyko działalności, które jeszcze szczególnie wysokie w przypadku startupów. Dynamika i dostosowanie się do warunków rynku pozwalają reagować na wszelkie zmiany prawie że w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaleta jest ciągłe badanie dotyczące reakcji na produkt, co zmniejsza ryzyka stworzenia produktu, który okaże się niewypałem i nie sprzeda się.